NYDALEN LOGOPEDI
LOGOPED BRITA B. OLAFSEN
 
 
 
 
 
 
 
LOGOPED MNLL
BRITA BEATHE OLAFSEN
 
Velkommen til Nydalen logopedi og logoped Brita Beathe Olafsen!
   Hjem      Om meg

 

 

 
 
Jeg er utdannet førskolelærer og logoped. Jeg har tidligere arbeidet i Utdanningsetaten i Oslo kommune som logoped i logopedtjenesten og som logoped i kommunens Pedagogiske Psykologisk Tjeneste(PPT-tjenesten). De fem siste årene har jeg drevet egen privat praksis som logoped. Samlet har jeg 20 års erfaring som logoped.
 
Jeg har derfor lang erfaring i å hjelpevoksne og barn fra førskolealder til videregående skole,  med stemme- og uttalevansker, samt taleflytvansker. For barn har også en viktig del av dette arbeidet har også vært å veilede og gi råd til foresatte.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontoradresse:
 
Sandakerveien 128, 3 etg.
Det er et hvitt trehus der 
forskjellige helseaktører har
kontorer. Det er 5 minutter 
gange fra Storosentret og 2
minutter fra Handelshøyskolen BI.
Logoped Brita Beathe Olafsen MNLL - 2011 - 2015 - Org. nr 997 793 196